Κάθε ικανότητα έχει ένα ξύλινο σύμβολο που την αντιπροσωπεύει, όταν οι χρήσεις των ικανοτήτων τελειώσουν, το ξύλινο σύμβολο διαλύεται. Για να χρησιμοποιήσει κάποιος μία ικανότητα απλά σηκώνει το ξύλινο σύμβολο ψηλά και φωνάζει το όνομα της ικανότητας.

 

Poison Resistance: Αυτός που έχει αυτή την ικανότητα μπορεί να αποφύγει τη δηλητηρίαση μία φορά την ημέρα, προσοχή η ικανότητα Χρησιμεύει μόνο για δηλητήρια.


Stealth:
Με αυτή την ικανότητα ο χρήστης μπορεί να παραμείνει αόρατος για ένα λεπτό, μία φορά την ημέρα.

 

Demon Blood: Με αυτή την ικανότητα ο χρήστης μπορεί να αγνοήσει τις ιδιότητες ενός φίλτρου φτιαγμένο από έναν από τους 54 θεούς μία φορά την ημέρα, προσοχή η ικανότητα αυτή δεν χρησιμεύει για δηλητήρια.

 

Heal: Με αυτή την ικανότητα ο χρήστης γιατρεύει έναν σύντροφο του από δηλητηρίαση ή μόλυνση. Μια φορά την ημέρα. Προσοχή ο χρήστης δεν μπορεί να γιατρέψει τον εαυτό του.

 

Perform: Με αυτή την ικανότητα ο χρήστης μπορεί να προκαλέσει τη θετική συμπεριφορά κάποιου άλλου στον ίδιο τον χρήστη για ένα λεπτό, μία φορά την ημέρα. Υπάρχει περιορισμός στο τι μπορεί να ζητήσει ο χρήστης από τον στόχο του… δεν μπορεί να του ζητήσει να αυτοκτονήσει για παράδειγμα.

 

Use Magic Device: Με αυτή την ικανότητα ο χρήστης μπορεί να μάθει περισσότερες πληροφορίες για την λειτουργία μιας μαγικής συσκευής όπως το μαγικό τραπεζάκι της κρίσης ή το δαχτυλίδι της προστασίας. Μία φορά την ημέρα.

 

Fear: Με αυτή την ικανότητα ο χρήστης απωθεί μακριά του δαιμονικά πλάσματα. Μια φορά την ημέρα.

 

Intimidate: Με αυτή την ικανότητα ο χρήστης μπορεί να αναγκάσει ένα πλάσμα να υποκύψει στο θέλημα του για 1 λεπτό μία φορά την ημέρα. Υπάρχει περιορισμός στο τι μπορεί να ζητήσει ο χρήστης από τον στόχο του… δεν μπορεί να του ζητήσει να αυτοκτονήσει για παράδειγμα.